Naši radovi 1 - Klasično tokarenje do 1500 mm dužine, Promjera do čak 1100 mm,Glodanje do 500 mm dužine,Unutarnje bušenje do cca 200 mm dužine, CNC tokarenje

CNC tokarenje Promjera 350mm dužine do 500mm Klasično tokarenje do 1500 mm dužine Glodanje do 500 mm dužine

Idi na sadržaj
Samo neki od mnogih
Neki od naših radova
Povratak na sadržaj